ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การรับสมัครนักเรียนและการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า เรื่อง  การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ...
    ส่ง 27 มี.ค. 2562 20:09 โดย โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ 1
  • การเปิดภาคเรียน 1/2557 โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่าจะเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่  16  พฤษภาคม  2557
    ส่ง 28 เม.ย. 2557 00:38 โดย โรงเรียน บ้านปรางค์มะค่า
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา